Szkolenia i kursy dla nauczycieli z BRD

Typowy kurs szkoleniowy w zakresie bezpieczeństwa drogowego dla nauczycieli trwał około jednej godziny przez trzy dni w tygodniu przez cztery tygodnie, z ćwiczeniami fizycznymi i dyskusjami w klasie zamiast wykładów i naciskiem na wzajemne uczenie się.

Badania kursów dla nauczycieli i uczniów z BRD

Wyniki tego badania pokazują, że uczniowie, którzy ukończyli pierwszą część tego kursu, która skupiała się na ogólnej wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, radzili sobie lepiej niż uczniowie, którzy o tym czytali tylko w swoich podręcznikach. To potwierdza inne badania, które pokazują, że uczenie się poprzez angażujące działania, takie jak odgrywanie ról lub symulacje, może pomóc dzieciom zrozumieć trudne pojęcia, takie jak bezpieczeństwo na drodze, łatwiej niż czytanie o nich w podręczniku. W ostatnich latach edukacja staje się coraz ważniejsza dla rozwoju dzieci. Wiele szkół opracowuje obecnie i wdraża programy pomagające nauczycielom w ich pracy. Niektóre z tych programów zapewniają szkolenia, jak rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie na drodze. Ważne jest, aby kadra pedagogiczna była szkolona w tym zakresie.

Zakres kursu dla nauczycieli z BRD

Kurs obejmował działania takie jak odgrywanie ról, odświeżenie zasad bezpieczeństwa na drodze oraz zaprojektowanie programu szkolenia kierowców dla konkretnej szkoły. Ostatnim zadaniem było przeprowadzenie obserwacji ruchu drogowego w szkole. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty osiągnięć. Otrzymali również wykład wprowadzający o tym, jak trauma wpływa na rozwój mózgu i jak można jej przeciwdziałać za pomocą różnych terapii ukierunkowanych na określone części funkcji mózgu; ta część nie została uwzględniona w certyfikacie, ale mogła być prowadzone na sali lub podczas kolejnych szkoleń. Kurs miał średnią frekwencję około 40 osób i trwał około miesiąca. Jest to typowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla nauczycieli. Trwa około godziny, trzy dni w tygodniu przez cztery tygodnie. Składa się z ćwiczeń fizycznych i dyskusji w klasie.

Tematy na kursie dla nauczycieli

Kurs przeznaczony był dla nauczycieli klas pierwszych. Treść została oparta na trzech tematach: „Bezpieczne życie”, „Zasady bezpieczeństwa” i „Co czyni samochód”. Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie ich otoczenia, zwłaszcza w środowisku miejskim, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu świadomości bezpieczeństwa osobistego również wśród nauczycieli. Wiele lekcji zostało zaczerpniętych z prawdziwych wydarzeń, które przydarzyły się uczniom w ich otoczeniu lub ich przyjaciołom lub członkom rodziny.