administracja siecią IT

Czym jest administracja siecią IT?

Administracja siecią ma na celu zarządzanie, monitorowanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i serwisowanie sieci organizacji. Jednak konkretne zadania i procedury mogą się różnić w zależności od wielkości i typu organizacji. Administracja siecią obejmuje przede wszystkim monitorowanie sieci, zarządzanie siecią oraz utrzymywanie jakości i bezpieczeństwa sieci.

Monitorowanie i zarządzanie siecią

Monitorowanie sieci jest niezbędne do monitorowania nietypowych wzorców ruchu, stanu infrastruktury sieciowej i urządzeń podłączonych do sieci. Virtline pomaga wcześnie wykryć nienormalną aktywność, problemy z siecią lub nadmierne zużycie przepustowości oraz podjąć działania zapobiegawcze i naprawcze w celu utrzymania jakości i bezpieczeństwa sieci.

Zarządzanie siecią obejmuje wiele funkcji administracyjnych, w tym planowanie sieci, wdrażanie i konfigurację. To wymaga:

 • przeplanowanie sieci w oparciu o zmieniające się wymagania organizacyjne;
 • wdrożenie sieci dla maksymalnej wydajności;
 • konfigurowanie różnych protokołów sieciowych i bezpieczeństwa;
 • nakładanie poprawek bezpieczeństwa i aktualizowanie oprogramowania sprzętowego infrastruktury sieciowej, takiej jak routery, koncentratory, przełączniki i zapory;
 • ocena sieci pod kątem słabych stron;
 • ocena jakości i zdolności w celu zwiększenia lub zmniejszenia przepustowości sieci i zarządzania marnotrawstwem zasobów.

Bezpieczeństwo sieci wykorzystuje różne techniki w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci. Na przykład używa wielu narzędzi, takich jak zapory ogniowe, systemy wykrywania lub zapobiegania włamaniom oraz oprogramowanie chroniące przed złośliwym oprogramowaniem, aby zapobiegać lub wykrywać złośliwą aktywność w sieci.

Cele administracyjne sieci

Administrowanie siecią ma na celu zapewnienie niezawodnej, bezpiecznej sieci sprzyjającej działalności biznesowej. Ogólnie cele administracyjne sieci mają za zadanie:

 • utrzymywać odporną, wysokiej jakości sieć;
 • planować i poprawiać przepustowość sieci, aby umożliwić bezproblemowy dostęp do sieci i operacje;
 • wykorzystać narzędzia sieciowe do administrowania systemami sieciowymi i lepszej kontroli administrowania siecią;
 • śledzić i dokumentować odpowiednie zmiany;
 • ocenić możliwe ryzyko i zorganizować skuteczne środki łagodzące;
 • zapobiegać działaniom kompromitującym lub wykorzystującym sieć jako wektor ataku;
 • identyfikować i ograniczać włamania, aby uniknąć naruszeń bezpieczeństwa.