komory hiperbaryczne

Zalety korzystania z komory hiperbarycznej

Komora hiperbaryczna Warszawa jest urządzeniem, które służy do leczenia wielu dolegliwości, które są spowodowane niedotlenieniem krwi. Warto wiedzieć, że krew jest bardzo ważnym płynem, który jest niezbędny do życia. Warto pamiętać, że krew jest bardzo bogata w tlen i dlatego powinniśmy o nią dbać. Komora hiperbaryczna Warszawa jest urządzeniem, które służy do leczenia wielu dolegliwości, które są spowodowane niedotlenieniem krwi. Komora hiperbaryczna może pomóc w leczeniu poważnych urazów i chorób, takich jak porażenie mózgowe, stwardnienie rozsiane, urazy głowy i mózgu, urazy kręgosłupa i kości, a także choroby układu nerwowego, takie jak stwardnienie zanikowe boczne.

Komory hiperbaryczne — dla kogo są bezpieczne ?

Czy komora hiperbaryczna jest bezpieczna dla dzieci?

Komora hiperbaryczna jest bezpieczna dla dzieci. W przypadku dzieci do 4 roku życia komora hiperbaryczna jest w pełni bezpieczna. W przypadku dzieci od 4 do 18 roku życia komora hiperbaryczna jest bezpieczna, jeśli dziecko jest pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Czy  komora hiperbaryczna jest bezpieczna dla kobiet w ciąży?

Komora hiperbaryczna jest bezpieczna dla kobiet w ciąży. W przypadku kobiet w ciąży komora hiperbaryczna jest bezpieczna, jeśli kobieta jest pod opieką lekarza.

Czy komora hiperbaryczna jest bezpieczna dla kobiet karmiących piersią?

Komora hiperbaryczna jest bezpieczna dla kobiet karmiących piersią. W przypadku kobiet karmiących piersią komora hiperbaryczna jest bezpieczna, jeśli kobieta jest pod opieką lekarza.

Przeciwwskazania do korzystania z komory hiperbarycznej? 

Wśród przeciwwskazań do korzystania z komory hiperbarycznej wymienia się:  Ciąża i okres karmienia piersią; Dzieci w wieku poniżej 12 lat;  Choroby krwi;  Choroby nowotworowe; Choroby zawodowe; Zaburzenia krzepnięcia krwi; Choroby układu oddechowego; Choroby układu krążenia; Choroby nerwowe; Nadciśnienie; Krwawienia wewnętrzne; Alkoholizm i narkomania; Długotrwałe stosowanie środków przeciwbólowych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych; Przewlekła niewydolność oddechowa; Ataki astmy; Zaburzenia psychiczne; Choroby oczu; Choroby układu nerwowego; Choroby skóry; Choroby przewodu pokarmowego; Długotrwałe krwawienia; Krwotoki wewnętrzne; Zakrzepy krwi; Choroby górnych dróg oddechowych; Choroby układu kostnego i mięśniowego; Choroby układu rozrodczego i moczowo-płciowego; Choroby układu pokarmowego; Choroby endokrynologiczne; Choroby układu moczowo-płciowego.

Wśród innych przeciwwskazań można wyróżnić

Cukrzycę, Ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi, Ciężkie choroby krwi, Choroby neurologiczne, Ciężkie choroby psychiczne, Alkoholizm i narkomania, Ciężkie choroby przewodu pokarmowego, Ciężkie choroby oczu i inne.