Kancelaria prawna i jej pomoc w sprawie rozwodowej

Kancelaria prawna może pomóc w ustaleniu podziału majątku, a także w innych sprawach, takich jak ustalenie opieki nad dziećmi i alimentów. Kancelaria prawna może także pomóc w uzyskaniu rozwodu bez orzekania o winie, jeśli strony są w stanie porozumieć się w sprawie wszystkich kwestii. W większości przypadków, jeśli masz do czynienia z rozwodem, można uzyskać pomoc od kancelarii prawnej. Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Jeśli masz problemy z kancelarią prawną, która nie jest w stanie pomóc Ci w Twojej sytuacji, możesz skontaktować się z rodzinnym doradcą prawnym lub ośrodkiem pomocy prawnej.

Kancelaria prawna gdzie szukać porady

Rodzinne doradztwo prawne to rodzaj doradztwa prawnego świadczonego przez adwokata lub radcę prawnego, którego celem jest pomoc osobom w trudnych sytuacjach rodzinnych. Doradztwo prawne w zakresie rodziny obejmuje przede wszystkim pomoc w zakresie sporów rodzinnych, takich jak rozwody, kontakty z dziećmi, alimenty, podział majątku. Doradztwo prawne w zakresie rodziny może obejmować również pomoc w kwestiach prawnych związanych z opieką nad dziećmi, wychowywaniem dzieci oraz kwestiami związanymi z rozwodem. Doradcy prawni (http://jtadwokaci.pl/) mogą pomóc w ustaleniu przyszłych oczekiwań, w przyszłości i pomóc w dostosowaniu się do nowej sytuacji rodzinnej. Mogą również pomóc uzyskać źródła pomocy, takie jak adresy i numery telefonów, a także mogą pomóc w uzyskaniu dofinansowania opłat sądowych.  Ośrodki pomocy prawnej są dostępne w wielu miastach i mogą pomóc w uzyskaniu darmowej pomocy prawnej.

Czas prowadzenia sprawy rozwodowej

Jeżeli strony rozwodu są w stanie porozumieć się w sprawie wszystkich spraw związanych z majątkiem wspólnym, to cała procedura rozwodowa może potrwać od 1 do 2 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że jest to czas liczony od dnia wpłynięcia wniosku rozwodowego do sądu, a nie od dnia rozpoczęcia rozprawy. W przypadku rozwodów trudnych, gdy strony nie są w stanie porozumieć się w kwestii wspólnego majątku i dzieci, cała procedura rozwodowa może potrwać nawet do 2 lub 3 lat.

Koszy rozprawy rozwodowej

Koszty sprawy rozwodowej są uzależnione od wielu czynników i mogą się różnić w zależności od sytuacji. Do kosztów można zaliczyć:

  1. koszt złożenia wniosku o rozwód – 100 zł
  2. opłata sądowa – 150 zł
  3. koszt uiszczenia wpisu do księgi wieczystej – ok. 60 zł
  4. koszt ustanowienia pełnomocnika – ok. 200-300 zł
  5. koszt ustanowienia adwokata – ok. 500-1000 zł
  6. koszt podziału majątku – ok. 500-1000 zł
  7. koszt zaopatrzenia w dokumenty – ok. 100-200 zł
  8. koszt wydrukowania dokumentów – ok. 50-100 zł
  9. koszt przesyłki pocztowej – ok. 20-30 zł