administracja siecią IT

Administracja siecią IT – kluczowe obszary administracji sieci

Administratorzy sieci używają różnych programów i narzędzi sieciowych do optymalnego wykonywania operacji sieciowych, w tym zgodności, automatyzacji, konfiguracji, monitorowania i ostrzegania w czasie rzeczywistym, zarządzania inwentarzem sieci, zarządzania wydajnością i oceny podatności.

Co robi administrator sieci?

Administrator sieci zazwyczaj zarządza siecią organizacji i odpowiada za:

  • instalowanie, monitorowanie, rozwiązywanie problemów i modernizacja infrastruktury sieciowej, w tym komponentów sprzętowych i programowych
  • monitorowanie aktywności sieci
  • wdrażanie technik optymalizacji w celu poprawy wydajności i wykorzystania sieci
  • zarządzanie i nadawanie dostępu do sieci użytkownikom i urządzeniom końcowym

W mniejszych organizacjach obowiązki administratora sieci obejmują również:

  • wydajna dystrybucja uaktualnień oprogramowania za pomocą narzędzi, takich jak Windows Server Update Services (WSUS)
  • planowanie i wykonywanie rutynowych kopii zapasowych
  • zarządzanie i dystrybucja licencji oraz utrzymywanie zgodności z umowami licencyjnymi
  • instalowanie nowych aplikacji i urządzeń sprzętowych

Administracja sieciami składa się z 5 kluczowych obszarów

Zarządzanie usterkami: monitoruje infrastrukturę sieciową w celu identyfikowania i rozwiązywania problemów potencjalnie wpływających na sieć. Do monitorowania infrastruktury sieciowej wykorzystuje standardowe protokoły, takie jak Simple Network Management Protocol (SNMP).

Zarządzanie konfiguracją: śledzi konfigurację i powiązane zmiany składników sieci, w tym przełączników, zapór, koncentratorów i routerów. Ponieważ nieplanowane zmiany mogą drastycznie wpłynąć na sieć i potencjalnie spowodować przestoje, konieczne jest usprawnienie, śledzenie i zarządzanie zmianami konfiguracji.

Zarządzanie kontem: śledzi wykorzystanie sieci w celu rozliczania i szacowania wykorzystania różnych działów organizacji. W mniejszych organizacjach rozliczenia mogą być nieistotne. Jednak monitorowanie wykorzystania pomaga wykryć określone trendy i nieefektywności.

Zarządzanie wydajnością: Koncentruje się na utrzymaniu poziomów usług niezbędnych do wydajnej działalności. Zbiera różne metryki i dane analityczne, aby stale oceniać wydajność sieci, w tym czasy odpowiedzi, utratę pakietów i wykorzystanie łącza.

Zarządzanie bezpieczeństwem: ma na celu zapewnienie, że tylko autoryzowane działania i uwierzytelnione urządzenia oraz użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci. Wykorzystuje kilka dyscyplin, takich jak zarządzanie zagrożeniami, wykrywanie włamań i zarządzanie zaporą ogniową. Gromadzi również i analizuje istotne informacje o sieci, aby wykryć i zablokować złośliwą lub podejrzaną aktywność.