Wiązki kablowe

Wiązki kablowe – charakterystyka 

Wiązka to element osłony zawierający jeden lub więcej kabli, przewodów lub innych wiązek przechodzących przez to samo miejsce. Wiązki są tworzone ze szpul z osłonami. Możesz również utworzyć wiązkę bez szpuli z osłoną. Mają własne parametry grubości, koloru i minimalnego promienia gięcia. Na zestawieniach kabli lub przewodów nazwy wiązek są oznaczone gwiazdką. Kable można dodawać do wiązki po ich trasowaniu. Aby osłonić przewody wychodzące z wiązki w trójniku, można dodać wiązkę odgałęzień w wybranym miejscu wzdłuż wiązki głównej. 

Projekty instalacji elektrycznych

Każdy projekt instalacji elektrycznej ma swoje unikalne wymagania. Nasze niestandardowe konfiguracje kabli w pakiecie są produkowane z myślą o tych wymaganiach. Na przykład wiązka kabli Cat6 do zastosowania w centrum danych będzie wymagać innej konfiguracji niż, powiedzmy, 18-żyłowa wiązki kablowe, które będą używane do sterowania urządzeniami automatyki. To, czy wykonawca robót elektrycznych będzie korzystał z konfiguracji z wiązką przewodów w zautomatyzowanym systemie przenośników taśmowych, stacji uzdatniania wody, systemie przeciwpożarowym, sieci lub centrum danych, będzie miało wpływ na jego preferencje konfiguracyjne.

Konkretne konfiguracje mają na celu rozwiązanie problemów, z jakimi borykają się wykonawcy instalacji elektrycznych w określonych instalacjach. Ponieważ koszty robocizny związane z każdą instalacją zmniejszą ogólne marże zysku wykonawcy instalacji elektrycznej, wybór konfiguracji kabli w wiązce ma kluczowe znaczenie dla ich wyników finansowych. W zależności od projektu, różne konfiguracje są lepiej dopasowane, aby zmaksymalizować wydajność i czas do ukończenia w miejscu pracy.

Konfiguracja spiralna

Zespoły kabli spiralnych doskonale nadają się do instalacji elektrycznych, w których wymagana jest minimalna średnica zewnętrzna i maksymalna elastyczność (na przykład przebiegi domowe), aby można je było poprowadzić przez kanał z licznymi lub ostrymi zakrętami. Chociaż wiązanie jest bardzo zwarte, spiralne konfiguracje zachowują okrągły kształt, który zachowuje elastyczność drutu zawartego w wiązce, co pomaga zapobiegać zawieszaniu się.

Dodatkowo spiralne wiązki kablowe nie zmieniają swoich proporcji podczas zginania. Jest często używany do długich ciągnięć w przewodach, w których wszystkie przewody będą prowadzone od końca do końca lub liczne zagięcia w przewodzie mogą powodować zawieszanie się.