peleciarki 

Konserwacja peleciarki 

Sprawdź części przekładni, mierniki, zawory, dodaj olej smarujący (smar na bazie litu) i usuń opiłki żelaza z żelazka. Prawidłowy montaż lub wymiana matrycy pierścieniowej i rolki. Nowa matryca pierścieniowa pasuje do nowego wałka, a stara matryca pierścieniowa pasuje do starego wałka, dzięki czemu szczelina między matrycą pierścieniową a rolką jest w przybliżeniu równa. W ten sposób siła i rozładowanie całej matrycy pierścieniowej są równomierne, a wydajność produkcji można poprawić.

Jak nie doprowadzić do awarii urządzenia?

Przed montażem należy wykonać prace porządkowe, aby powierzchnia była czysta. Szczególną uwagę należy zwrócić na czyszczenie otworu na śrubę matrycy pierścieniowej. Sprawdź katalog produktowy: https://peletto.pl/peleciarki-granulatory.

Zwróć uwagę na kontrolę łożyska podczas montażu rolki, wymień ją na czas po uszkodzeniu łożyska. Podczas montażu rolki powinna być pewna szczelina, aby rolka mogła się swobodnie obracać. Dodaj olej do wałka na czas. Gdy w rolce zabraknie oleju, spowoduje to uszkodzenie łożyska i wałka rolki, a nawet poważne złomowanie całego wału. Po granulowaniu materiały z olejem należy wcisnąć w otwór matrycy, aby upewnić się, że nie zostanie uszkodzony. Większą uwagę należy zwrócić na matrycę pierścieniową ze stali węglowej.

Proces peletowania

Przez wiele lat granulowanie było uważane za sztukę, proces obejmujący nieprecyzyjny pomiar, niepewne wyniki i tę niedefiniowalną jakość dotyku. Ta tak zwana „sztuka” peletowania powstała w środowisku, w którym brakuje zrozumienia efektów występujących, gdy różne właściwości składników paszy są poddawane procesom peletowania związanym z ciepłem, wilgocią i ciśnieniem. Nie ma jednak dziś usprawiedliwienia dla niedoinformowanego operatora granulatora.

Nauka o przetwarzaniu ziarna osiągnęła obecnie punkt, w którym znając właściwości paszy (wilgotność, zawartość, błonnik itp.) i używając maszyn z dokładnymi pomiarami, wyeliminowano domysły z granulowania. W rezultacie od operatora granulatora wymaga się znacznie więcej wiedzy i umiejętności. Umiejętności operatora granulatora poprzez jego umiejętności lub błędy wpływają na rentowność zakładu.

Operatorzy granulatorów odgrywają niezwykle ważną rolę w produkcji pasz dla zwierząt. Powinni zdawać sobie sprawę z tej odpowiedzialności i wielkiego wkładu, jaki wnoszą w wydajną wytwórnię pasz.