Chłodnictwo przemysłowe

Chłodnictwo przemysłowe – wpływ pandemii na branże 

Pandemia Covid-19 siała spustoszenie w różnych branżach. Większość branż doświadczyła strat w generowaniu przychodów, jak nigdy dotąd. Niektórzy nawet zbankrutowali. W chłodnictwie przemysłowym wiatr wiał w drugą stronę. Wraz z ograniczeniami nałożonymi przez rządy w zakresie podróży i łańcucha dostaw, ludzie byli w stanie paniki. W czasie blokady duża liczba osób kupowała produkty spożywcze luzem i przechowywała je przez kilka tygodni. Zakupy te doprowadziły do wzrostu popytu na systemy chłodnicze. Czynniki te pomagają branży zwiększyć przychody podczas pandemii.

Przemysł farmaceutyczny

Temperatura jest jednym z najbardziej niezbędnych czynników w przemyśle farmaceutycznym. Komponenty używane do produkcji leków i leków muszą być osadzane w ściśle kontrolowanych warunkach, zwykle w niskich temperaturach. To są powody, dla których przemysł farmaceutyczny jest w większości uzależniony od wyrafinowanych systemów chłodniczych. Systemy Termopolice pomagają w utrzymaniu temperatury na poziomie odpowiadającym wymaganiom pomieszczeń i magazynów.

Instalacje chłodnicze stosowane w przemyśle farmaceutycznym są stosunkowo mniejsze. Wynika to z ograniczeń zdolności produkcyjnych urządzeń przemysłu farmaceutycznego. Scentralizowana instalacja chłodząca z czynnikami chłodniczymi i stacjami transformatorowymi jest wykorzystywana i rozproszona po różnych czystych pomieszczeniach warsztatu.

Niektóre z innych systemów chłodniczych stosowanych w tej branży obejmują chłodzenie sprężonym powietrzem, instalacje tleno chlorowania oraz instalacje skraplania chloru/amonianu/tlenu.

Przemysł spożywczy i napojów

Chłodnictwo jest istotnym elementem w przemyśle spożywczym i napojów. System chłodzenia chroni produkty spożywcze i napoje przez długi czas i zapobiega ewentualnemu skażeniu mikrobiologicznemu. Idealna temperatura jest najważniejszym czynnikiem podczas procesu przygotowania, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanej żywności. Wiele systemów chłodniczych jest używanych w przemyśle spożywczym i napojowym. Na przykład do przetwarzania żywności jako typowy system chłodniczy wykorzystywana jest woda schłodzona.

Chłodnictwo przemysłowe pomaga usuwać ciepło z procesów lub materiałów na dużą skalę, obniżając temperaturę do standardowej wartości. Stosowane są różne metody do zastosowania chłodnictwa przemysłowego w oparciu o różne parametry, takie jak różnica temperatur, dokładność temperatury i skala produkcji.